As nosas funcións como procuradoras dos tribunais

Como Procuradoras, ambas somos xuristas especialistas en dereito procesal e execucións.

Que fai un procurador? A nosa función é representar de forma exclusiva ós nosos clientes, sexan particulares, empresas ou entidades, ante os xulgados e tribunais. Axilizamos e supervisamos o desenvolvemento do procedemento xudicial, en todas as fases.

procurador familia

Colaboración en Galicia e a nivel nacional

Ofrecémosche un equipo de colaboradores en toda Galicia. Desta forma, podemos asumir os asuntos en todos os partidos xudiciais desta Comunidade coa máxima seguridade e eficacia.

Ademáis, tamén colaboramos con outros despachos de procuradores e avogados a nivel nacional facilitando substitucións na nosa cidade.

procurador juridico

Actos de comunicación

Acortamos os tempos de tramitación da demanda. Realizamos todos os actos de comunicación persoalmente: emplazamentos, notificacións, citacións ou requerimentos (consulta o noso baremo).

Para iso, nos escritos de demanda, podedes añadir este otrosí.

red nacional de procuradores

Xestión de axenda

Outra das nosas funcións como procuradoras é a xestión da agenda con avisos de prazos/vencementos/sinalamentos. Realizamos demandas executivas. 

Axilizamos a execución en todos os seus trámites impulsandoos sen necesidade de aviso previo do letrado.

procurador contencioso administrativo

Servizos xudiciais e extrajudiciais

 • Poderes apud acta e notariais.
 • Tramitación de atestados de tráfico.
 • Expedientes e xestións ante Administracións Públicas, Rexistros e Organismos públicos y privados.
 • Consignación en contas xudiciais. Como facer unha consignación judicial. Anexo 1. Anexo 2
 • Ingresos e cobros de mandamentos e depósitos
 • Cálculo de intereses.
 • Presentación e tramitación presencial e telemática de solicitudes de nacionalidade por residencia.
procurador familia

Depósitos e subastas

 • Subastas electrónicas e xestión de bens subastados a través do BOE.
 • Subastas a través de entidades especializadas (portal do Consello Xeral de Procuradores). 
 • Realización e Venta directa.
 • Depósito e custodia de bens mobles e vehículos.
procurador economico

Asesoramiento e mediación

Ofrecemos tamén asesoramento prexudicial e servizo de mediación, para buscar as mellores opcións á hora de afrontar un conflito. Tamén ofrecemos información especializada sobre profesionais en cada materia, vías alternativas e recursos públicos ou privados que poidan proceder (asistencia xurídica gratuita, servizos municipais, autonómicos e estatais,  etc…).