QUÉ PODEMOS OFRECERCHE

procurador familia

COLABORADORES EN TODA GALICIA

Ofrecemosche un equipo de colaboradores en toda Galicia. De esta maneira, podemos asumir os asuntos en todolos partidos xudiciais desta Comunidade ca máxima seguridade e eficacia.

procurador juridico

COLABORACIÓN A NIVEL NACIONAL

Tamén colaboramos con outras oficinas de procuradores e avogados a nivel nacional, facilitando as substitucións na nosa cidade.

red nacional de procuradores

ACTOS DE COMUNICACIÓN

Acurtamos os tempos de tramitación da reclamación. Realizamos todos os actos de comunicación persoalmente: localizacións, notificacións, convocatorias ou requisitos (ver o noso baremo).
Para iso, nos documentos de solicitude, pode engadir este outro. otrosí.

procurador contencioso administrativo

XESTIÓN DA AXENDA

Xestión de axendas con avisos de prazos/datas de caducidade/citas. Axilizamos a execución de todos os seus trámites promovéndoo sen necesidade de aviso previo do avogado.

procurador familia

FACEMOS ENVÍOS EMAIL, FAX E SMS CERTIFICADOS

Enviamos mensaxes de correo electrónico, fax e sms a través da plataforma de certificación segura do Consello Xeral de Procuradores, que substitúe de forma segura o burofax como forma de notificación.
Convocatoria certificada de partes, testemuñas e peritos.

procurador economico

SERVIZOS XUDICIAIS E EXTRA XUDICIAIS

Poderes apud acta e notariais.
Tramitación de informes de tráfico
Expedientes e procedementos ante administracións públicas, rexistros e organizacións públicas e privadas.
Consignación en contas xudiciais. Como facer un envío xudicial. Anexo 1. Anexo 2
Ingresos e cobros de mandamentos e depósitos, Cálculo de interese.
Presentación e tramitación presencial e telemática de solicitudes de nacionalidade por residencia.

procurador juridico

DEPÓSITOS E POXAS

Poxas electrónicas e xestión de activos poxados a través do BOE e Poxas a través dunha entidade especializada (portal do Consello Xeral de Procuradores). Realización e venda directa.
Depósito e custodia de bens persoais e vehículos.

procurador contencioso administrativo

ASESORAMENTO E MEDIACIÓN

Tamén ofrecemos servizo de mediación e asesoramento prexudicial para atopar as mellores opcións para afrontar un conflito, así como información especializada sobre profesionais en cada materia, rutas alternativas e recursos públicos ou privados que poidan proceder (asistencia xurídica gratuíta, servizos municipais, etc.).